::

ACUVUE 2 DEFINE 3 คู่

รายละเอียดสินค้า

ACUVUE 2 DEFINE 3 คู่
ใหม่ คอนแทคเลนส์ชนิดเปลี่ยนราย 2 สัปดาห์ ด้วยเทคโนโลยีออกแบบ Beauty-Wrapped-In-Comfort เช่นเดียวกับ 1 Day Acuvue Define ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนที่เป็นเนื้อสีจะไม่สัมผัสกับดวงตาโดยตรง ปลอดภัยสบายตาโดยขอบสีเข้มรอบวงเลนส์ถูกวางให้อยู่ตรงกลางระหว่างชั้นเลนส์ มีสีขอบสีน้ำตาล (VIVID STYLE) จึงทำให้ดวงตาดูโต โดดเด่น เป็นประกาย สวยขึ้น สดใสขึ้น

มีขนาด 14 มม. ความโค้ง 8.3 มม. มีสายตาตั้งแต่ -0.00 ถึง -9.00
                 

ค่าสายตา

     

:

     
         

จำนวน

     

:

     
      ชิ้น

ราคาปกติ

                   

950

       

บาท

ราคา Standard Member

                   

850

       

บาท

                               
หมายเหตุ