ราคาโปรโมชั่นเฉพาะสายตาไม่เกิน +3.00 หรือ -3.00

ถ้าสายตาเกินเพิ่มเงิน 300 บาทค่ะ

"/>

046 col.C11C12 52/18 137 พร้อมเลนส์มัลติโค้ท OSA

รายละเอียดสินค้า

046 col.C11C12 พร้อมเลนส์มัลติโค้ท OSA

ราคาโปรโมชั่นเฉพาะสายตาไม่เกิน +3.00 หรือ -3.00

ถ้าสายตาเกินเพิ่มเงิน 300 บาทค่ะ

                 

จำนวน

     

:

     
      ชิ้น

ราคาปกติ

                   

1,800

       

บาท

ราคา Standard Member

                   

1,400

       

บาท

                               
หมายเหตุ